Wi-Fi síť - eduroam

eduroamneg trans 200pix

Připojení pro zaměstnance a žáky školy

Připojení pro návštevníky školy

Connect for visitors (EN)


 

 

...

Od září 2018 je funkční systém HOMEWORK, který rozšiřuje možnosti přípravy na výuku cizích jazyků v jazykových laboratořích ROBOTEL. Přístup do systému je různý pokud se připojujete ze školy nebo mimo ni.

 

Přístup pro žáky smartclass ss

 

Přístup pro učitele smartclass ts

 

 

...

logo katedra

[ VSTOUPIT ]

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. 

Výhody systému:

 • Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.
 • Každý rodič nebo student má své osobní heslo, pomocí kterého má přístup pouze k těm informacím, které jsou pro něj určeny. Díky tomu jsou pro žáka dostupné pouze jeho vlastní výsledky a pro rodiče pouze výsledky jeho dětí.

Informace, které vám Žákovská může poskytnout:

 • veškeré výsledky hodnocení vašeho dítěte ve škole (známky, slovní, procenta, body) 
 • přehled docházky vašeho dítěte do školy, omluvené a neomluvené hodiny
 • přehled rozvrhu vašeho dítěte a třídy, aktuální suplování 
 • přehled plánů zkoušení, která vaše dítě v nejbližších dnech čekají
 • informace o prospěchu a docházce vašeho dítěte ve vašem e-mailu nebo mobilním telefonu

logo 365

[ VSTOUPIT ]

Pro elektronickou komunikaci žáků i zaměstnanců využíváme cloudovou službu Microsoft Offce 365.

Výhody systému:

 • Komunikační rozhraní založené na MS Exchange - pošta, kalendář, plánovač úkolů.
 • Úložiště dat pro každého uživatele s možností sdílení o velikosti 1TB
 • Nástroje pro týmovou spolupráci
 • Online aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote použitelné bez nutnosti instalace na libovolném zařízení připojeném k internetu včetně tabletu nebo telefonu.
 • Možnost propojení s informačním systémem ŠkolaOnLine.
 • Možnost instalace kancelářského balíku MS Office v aktuální verzi i na domácích počítačích jak pro zaměstnance tak i pro žáky.

logo strava

[ VSTOUPIT ]

Elektronický systém pro vedení agendy školního stravování včetně rozhraní pro objednávku jídel strávníky.

Výhody systému:

 • Bezkontaktní čipový systém sloužící k objednávání a vyzvedávání stravy.
 • Dostupnost objednávací aplikace přes webové rozhraní.
 • Možnost ovládání přes elektronickou aplikaci i-Strava i na mobilních zařízení s operačním systémem Android.
 • Využití čipů i k řešení přístupového systému - slouží pro evidenci a řízení přístupu osob. Ve školách je možné nejen zabezpečit vstup do budovy, ale také řídit a monitorovat přístup do tělocvičny či počítačové učebny.
 • Možnost integrace s docházkovým systémem - komplexní sledování docházky včetně pracovní doby, sestavení výkazu práce a možnost exportovat informace do mzdových systémů.
 

Naše škola se rozhodla veškeré náklady na provoz hradit i za Vás.

Přístup rodičů i studentů je proto ZCELA ZDARMA!