Termíny absolutorií a předání diplomů úspěšným studentům jednotlivých oborů VOŠ

 

Obor Absolutorium Předání
podzimní termín    
DS3, SV3, DSSV3k 1. 6. - 14. 6. 2022 16. 6. 2022
PE3, PE3k 1. 6. - 14. 6. 2022 16. 6. 2022

 

Témata odborných prací - Provoz a ekonomika dopravy