knihovna2017

 

Školní knihovna sídlí v 2. patře budovy školy v ulici. J. Š. Baara. Je vybavena především odbornými publikace vhodnými k rozšíření informací z jednotlivých studijních oborů. Kromě toho jsou v ní k dispozici závěrečné práce absolventů VOŠ, je zde k dispozici studovna a přístup na WiFi.