Ředitel školy v souladu s §60 a) - e) odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení.

Všichni přihlášení uchazeči JSOU přijati.

Uchazeč je přijat, je-li políčko v níže uvedených tabulkách s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

ŠVP Technické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/01 Technické lyceum
Název oboru: Technické lyceum
Zaměření: Digitální technologie nebo Průmyslový design
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Skuherského 3, České Budějovice

Učební plán

Popis oboru

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání s výrazným zastoupením těch oblastí, které reagují na nejmodernější technologické trendy pracovního trhu. V rámci naší školy otevíráme dvě zaměření, a to: Digitální technologie a Průmyslový design.

Zaměření Digitální technologie umožní absolventům lepší orientaci v moderních 3D technologiích využívaných v praxi. Absolventi získají dovednosti a znalosti v oblasti CAD programech, 3D tisku a 3D virtuální reality. V rámci studia zpracovávají maturitní projekt z oblastí digitálních technologií, který následně obhájí u maturity.

Zaměření Průmyslový design je orientováno na teoretické a praktické zvládnutí širokého spektra činností a znalostí v oblasti designu dopravních prostředků. Absolvent získá kompetence pro výkon povolání v oblasti vývoje a konstrukce vozidel. V rámci studia zpracovávají maturitní projekt z oblastí designu vozidel, který následně obhájí u maturity.

Uplatnění

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci:

  • vývojových firem,
  • konstrukčních firem,
  • obchodních firem v oblasti prodeje digitálních technologií,
  • výrobců silničních vozidel.

Možnost dalšího studia:

Absolventi studijního oboru budou připraveni pro vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů, případně pro studium na vyšší odborné škole.

Ředitel školy v souladu s §60 a) - e) odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Obory a počty přijímaných viz níže uvedené tabulky tabulky.

Termín podání přihlášek je 15. 5. 2022.

Výsledky příjímacího řízení budou vyhlášeny 17.5.2022.

ŠVP – Management sportu a dopravy

Kód oboru: 37 - 41 – M / 01
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Výuka probíhá: Lidická 31, České Budějovice
Učební plán

Popis oboru

Toto zaměření oboru vzniklo ve spolupráci s HC Motor České Budějovice, SK Dynamo České Budějovice, FIGHT CLUB České Budějovice.
Studium se zaměřuje na problematiku managementu sportovního klubu a volnočasových aktivit. Předměty vyučují odborníci, kteří mají zkušenosti v této oblasti. Důraz je zde kladen na studium odborných předmětů zaměřených na sportovní klub, žáci získají základní znalosti právního minima ve sportu, komunikace s médii, základy první pomoci ve sportu, což uplatní ve své profesní dráze nejen v ČR, ale i v zahraničí. V průběhu studia žáci získají znalosti v oblasti ekonomiky, řízení, marketinku a účetnictví sportovního klubu, logistiky a dopravy, sponzorování ve sportu a způsoby zviditelnění sportovního klubu. Žáci se naučí, jak žádat o dotace, sestavit účetní výkazy pro obecní a finanční samosprávu a další legislativu spojenou se sportem.

Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C"

Uplatnění

Absolventi tohoto studijního oboru se mohou uplatnit jako aktivní sportovci v profesionální dráze v ČR i zahraničí. Po úspěšném absolvování tohoto oboru žáci budou umět založit sportovní klub, řídit tento klub, nebo být členy realizačních týmů, organizovat a pořádat sportovní akce.
Další možnost uplatnění je v oblast dopravy a logistiky, odpovídající jsou pracovní pozice ve středním managementu výrobních nebo dopravních společností. Dále mohou absolventi soukromě podnikat.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných sportovních a ekonomických oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.

Přijímací zkoušky se konaly formou jednotných písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace tzv. "státní – Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)
Výsledky jsou zveřejněny (2. května 2022) pod identifikačním číslem přihlášky, který zjistíte z dopisu o oznámení o přijímacím řízení. Tento dopis Vám přišel domů poštou.

Uchazeč je přijat, je-li políčko v níže uvedených tabulkách s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

Naše škola zve všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se koná

 

v sobotu 8. ledna 2022,

 

Zahájení programu je od 9:00 hodin v budově školy Skuherského 3, České Budějovice (u hotelu Clarion).
Předpokládaný začátek poslední prohlídky je ve 12:00 hodin. Prohlédnout si můžete vybavení v učebnách teoretického a praktického vyučování a získat veškeré informace potřebné pro Vaše rozhodování při výběru střední školy. 

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci plánujeme uskutečnit den otevřených dveří s osobní přítomností návštěvníků. Program a pravidla budou upravena s ohledem na maximální bezpečí všech zúčasněných. Návštěvníci se budou muset prokázat potvrzením O-T-N (očkování, nemoc, test). Totéž bude zajištěno i ze strany organizátorů. Ve všech prostorách bude vyžadováno nasazení respirátorů třídy min FFP2.

  

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Uchazeč je přijat, je-li políčko v níže uvedených tabulkách s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

V těchto dnech můžete navštívit školu, prohlédnout si  vybavení na všech budovách školy a získat veškeré informace potřebné pro Vaše rozhodování při výběru střední školy:

sobota 6. listopadu 2021

sobota 4. prosince 2021

sobota 8. ledna 2022

Zahájení programu je vždy v 9:00 hodin v budově školy Skuherského 3, České Budějovice (u hotelu Clarion). Předpokládaný konec ve 13:00 hodin.


Poslední den otevřených dveří:

čtvrtek 13. ledna 2022 10:00 - 16:00. V této době můžete navštívit libovolnou budovu školy, jejichž adresy naleznete v Kontaktech.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)


Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 1. 3. 2022

Povinnou součástí přihlášky je potvrzení lékaře o tom, že uchazeč je schopen po zdravotní stránce studia zvoleného oboru.


Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Termín konání příjímací zkoušky:

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 

12. dubna 2022 

13. dubna 2022 

10. května 2022 

11. května 2022 

 

Případní uchazeči o studium se mohou po druhém kole přijímacího řízení individuálně přihlásit na studijním oddělení u pí. Tůmové, tel. 387 901 421 nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..