Ředitel školy v souladu s §60 a) - e) odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení.

Všichni přihlášení uchazeči JSOU přijati.

Uchazeč je přijat, je-li políčko v níže uvedených tabulkách s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)


Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 1. 3. 2022

Povinnou součástí přihlášky je potvrzení lékaře o tom, že uchazeč je schopen po zdravotní stránce studia zvoleného oboru.


Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Termín konání příjímací zkoušky:

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 

12. dubna 2022 

13. dubna 2022 

10. května 2022 

11. května 2022 

 

Ředitel školy v souladu s §60 a) - e) odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Obory a počty přijímaných viz níže uvedené tabulky tabulky.

Termín podání přihlášek je 15. 5. 2022.

Výsledky příjímacího řízení budou vyhlášeny 17.5.2022.

Případní uchazeči o studium se mohou po druhém kole přijímacího řízení individuálně přihlásit na studijním oddělení u pí. Tůmové, tel. 387 901 421 nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přijímací zkoušky se konaly formou jednotných písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace tzv. "státní – Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)
Výsledky jsou zveřejněny (2. května 2022) pod identifikačním číslem přihlášky, který zjistíte z dopisu o oznámení o přijímacím řízení. Tento dopis Vám přišel domů poštou.

Uchazeč je přijat, je-li políčko v níže uvedených tabulkách s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 1. 3. 2021

Protože ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou je počet přihlášených uchazečů menší nebo roven počtu přijímaných,

rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky

dle opatření MŠMT č.j. MSMT 43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021.  

Počty přijímaných žáků pro jednotlivé studijní a učební obory (PDF)

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 15. 3. 2021 k přijímacímu řízení na SŠ

škola oficiálně zveřejní výsledky přijímacího řízení dne 19. 5. 2021.

Druhé kolo PŘ pak bude vypsáno v nejbližším možném termínu.

Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat studijní oddělení, p. Tůmová, tel: 387 901 421

Uchazeč je přijat, je-li políčko v níže uvedených tabulkách s jeho registračním číslem bílé, je-li políčko s jeho registračním číslem označeno žlutě, přijat není.