Ředitel školy v souladu s §60 a) - e) odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení.

Všichni přihlášení uchazeči JSOU přijati.