Po několika letech intenzivní spolupráce mezi naší školou a Ekonomickou fakultou JČU došlo k jejímu završení dne 25. května 2022 během slavnostního podepsání smlouvy o udělení statusu Fakultní škola EF JČU.