Informace pro uchazeče o studium

Žáci, kteří se na naší škole přihlásí od školního roku 2015/2016 ke studiu oborů

Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař a Zámečník

mohou být na základě podepsaných smluv s Motor Jikov Group a Kern-Liebers
zařazeni do stipendijních programů těchto společností a zároveň získat jistotu zaměstnání
po úspěšném absolvování studia.

Jihočeský kraj vyhlásil k 1. 9. 2010 v rámci programu rozvoje kraje Grantový program "Stipendijní motivační program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech".

Informace pro uchazeče o studium

Žáci, kteří se přihlásí od školního roku 2011/2012 ke studiu maturitního oboru

Mechanik seřizovač – mechatronik

mohou na základě podepsané smlouvy s firmou Robert Bosch, spol. s r. o. České Budějovice
získat od této společnosti finanční stipendium. Výše stipendia je stanovena takto:

1. ročník     1000,- Kč
2. ročník     1300,- Kč
3. ročník     1500,- Kč
4. ročník     1700,- Kč

 Naše škola se zároveň stala pro společnost Robert Bosch, spol. s r. o. školou partnerskou,
což znamená, že od třetího ročníku studia mohou naši žáci vykonávat praxi přímo v této firmě
na školním detašovaném pracovišti.