Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 1/2021/22 ze dne 21. 6. 2022

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku Ing. Škarvadová a seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky byl volba místopředsedy spolku, projednání předložených žádostí o příspěvek, různé.

Vzhledem k tomu, že se na schůzku nedostavilo dostatečné množství zástupců tříd, nebylo možné volbu místopředsedy spolku provést. Kandidátkou na místopředsedkyni byla navržena přítomná zástupkyně tř. AT2a p. Francková. Volba proběhne korespondenční formou.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na nákup 2 dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro vítěze soutěže Učeň a tovaryš roku 2022, žádost předložila Ing. Tvrzická,
  • příspěvek na nákup 4 dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz za vzornou reprezentaci školy na soutěži T-Profi, žádost předložila Ing. Tvrzická a
  • příspěvek na dopravu ve výši 50% z ceny jízdného žákům třídy MS2, kteří dne 23.6.2022 navštíví pražská muzea, reálie, žádost předložila Mgr. Dřevikovská.

Příští schůzka spolku se uskuteční začátkem nového školního roku 2022/23 v budově školy Skuherského ul. 3. Termín schůzky bude včas upřesněn.

Program:

  • schvalování předložených žádostí, volba členů kontrolní komise, různé

 

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 24. 6. 2022

Po několika letech intenzivní spolupráce mezi naší školou a Ekonomickou fakultou JČU došlo k jejímu završení dne 25. května 2022 během slavnostního podepsání smlouvy o udělení statusu Fakultní škola EF JČU.

Studenti druhé ročníku, oboru Strojírenská výroba, na naší VOŠ, zpracovali v rámci letního semestru pilotní projekt návrhu konceptu malé 3-osé CNC frézky. Studenti se zadání zhostili s velkým nasazením a kromě zpracování rešerše, vhodné volby komponent a celkového sestavení modelů i vypracování dokumentace v 3D softwaru Solidworks, či Inventor, uvažovali též i ergonomické a bezpečnostní hlediska projektu. Patří jim uznání nad schopností využít získané znalosti při studiu a jejich aplikování v praxi, což jim dále v budoucnu usnadní vstup do pracovního života a zvýší konkurenceschopnost na trhu práce.

Dne 27. 4. 2022 se na budově Lidická po dvouleté pauze konal již 11. ročník dopravní konference. Tato akce se tradičně koná pod záštitou Jihočeského kraje, tento rok pod záštitou náměstka hejtmana Mgr. Bc. Antonína Kráka. Organizátorem akce je VOŠ, SPŠ automobilní za spolupráce s technická a JHK. Pro letošní rok bylo zvoleno téma Strategie rozvoje dopravní infrastruktury.

Zpracovala: Ing. Radka Jiříková

V měsíci dubnu se žáci naší školy zúčastnili krajského kola celostátní soutěže Finanční gramotnost. Konkrétně se jednalo o žáky – Jana Růžičku a Aliho Tomse z P2 a Pavla Zábranu z D3b. Žáci se v krajském kole umístili na prvním místě ve třetí kategorii určené pro žáky SŠ.