Studenti druhé ročníku, oboru Strojírenská výroba, na naší VOŠ, zpracovali v rámci letního semestru pilotní projekt návrhu konceptu malé 3-osé CNC frézky. Studenti se zadání zhostili s velkým nasazením a kromě zpracování rešerše, vhodné volby komponent a celkového sestavení modelů i vypracování dokumentace v 3D softwaru Solidworks, či Inventor, uvažovali též i ergonomické a bezpečnostní hlediska projektu. Patří jim uznání nad schopností využít získané znalosti při studiu a jejich aplikování v praxi, což jim dále v budoucnu usnadní vstup do pracovního života a zvýší konkurenceschopnost na trhu práce.

Zpracovala: Ing. Radka Jiříková

V měsíci dubnu se žáci naší školy zúčastnili krajského kola celostátní soutěže Finanční gramotnost. Konkrétně se jednalo o žáky – Jana Růžičku a Aliho Tomse z P2 a Pavla Zábranu z D3b. Žáci se v krajském kole umístili na prvním místě ve třetí kategorii určené pro žáky SŠ.

Napsala: Ing. Romana Kojanová

V rámci 25. ročníku přehlídky Vzdělání a řemeslo se na Výstavišti v Českých Budějovicích uskutečnil 6. ročník Veletrhu fiktivních firem. Naše škola se této akce pravidelně účastní a letos jsme do soutěžního klání vyslali 4 týmy.

Certifikát Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe.

eTwinning_2021.jpg

Napsal: Ondřej Císler, MS2

Tento rok se konal na Výstavišti v Českých Budějovicích 5. ročník soutěže „Talent pro firmu“. Vzhledem k tomu, že se naše škola soutěže zúčastňuje pravidelně a s dobrými výsledky, nemohla chybět ani letos. Vše spočívá v tom, že mezi sebou soupeří týmy, které mají za úkol podle plánku sestrojit ze stavebnice Merkur funkční dopravní prostředky, stroje nebo přístroje.

Napsala: PhDr. Olga Hodinová

Mezinárodní konferenci zorganizoval Plzeňský kraj, Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Asociace Enersol a Vzdělávací agentura Kroměříž ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ve dnech 4. a 5.11. 2021 v Plzni. Konference se účastnil i student naší školy Jiří Janáček jako člen reprezentačního družstva Jihočeského kraje.

Dne 12. 11. 2019 se naše škola zúčastnila volejbalového turnaje středních škol. Soutěžilo celkem 11 týmů ve čtyřech skupinách.

Napsala: Ing. Romana Kojanová

Žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy na budově Lidická se umístili na 2. místě v celorepublikové soutěži SŠ Logistik Junior.

Soutěže se účastnili žáci - Divoký Vladimír, Kouba František (oba D4b) a Hazuka Jakub, Karpíšek Martin, Zábrana Pavel (D3b).

Letošní ročník probíhal elektronicky.

Soutěžní disciplíny byly:

Logistická praxe - případová studie, práce se SW

Riskuj - vědomostní kvíz z oboru logistiky a dopravy.

 

Blahopřejeme k úspěchu. 

Dne 3. 5. 2019 se konal florbalový turnaj kterého se účastnili studenti ze tříd D1b, D2b, D3b, D4b, 1LP. Hrálo se podle systému každý s každým. Vyhráli studenti třídy D4b, na druhém místě se po nádherném zápase umístili bojovníci z D1b, na třetím místě zaparkoval "černý kůň" turnaje 1LP, na čtvrtém místě se umístili studenti z D2b a poslední místo si ohlídala třída D3b. Všem účastníkům se florbalová akce velmi líbila. Během turnaje vládla příjemná atmosféra.

Přestože neustále probíhá distanční forma výuky, nezastavilo se ani pořádání odborných soutěží pro žáky středních škol.

O to více nás těší, že žákyně naší školy Andrea Čeňková (MT4 - maturitní studijní obor Mechatronik) postoupila ze skvělého 4. místa kvalifikace do celostátního finále, kde skončila na velice dobrém 7. místě s minimálním bodovým rozdílem na nejlepší.

Jediné drobné opomenutí jí bohužel stálo stupně vítězů, i to ukazuje na náročnost soutěže samotné a jejího hodnocení. Byla jedinou dívkou v soutěži, které se bez dlouhého rozmýšlení chtěla zúčastnit a rozhodně do toho dala maximum, což se odrazilo na výborném výkonu a získaných zkušenostech. Podle jejích učitelů studentka podává po celý rok ve svém studiu výborné výsledky. Škola jí děkuji za příkladnou reprezentaci a přeje mnoho úspěchů v dalším studiu, a předevších úspěšné složení maturitní zkoušky.

 

Výsledky a vizualizace prací 3E Praha

Letošní ročník soutěže se konal ve dnech 15. a 16. května 2019 a pořádala ho opět Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338, Hradec Králové.