Zobrazit navigaci

Mistři OV - Rudolfovská a Ohrada

Učitelé odborného výcviku - Rudolfovská a Ohrada

Michal Brož
Vrchní mistr OV
Jindřich Chmel
Mistr OV
Ing. Vladislav Hajný
Mistr OV
Jiří Hándl
Mistr OV
Martin Koranda
Mistr OV
Lubomír Kunt
Mistr OV
Pavel Landa
Mistr OV
Bc. Karel Lilák
Mistr OV
Jan Michálek
Mistr OV
Martin Nápravník
Mistr OV
Pavel Novotný
Vedoucí svářecí školy, Mistr OV
Karel Šnejda
Mistr OV
Tomáš Štícha
Mistr OV
Jaroslav Takáč
Mistr OV
Václav Voharčík
Mistr OV
Jiří Votánek
Mistr OV
Martin Winkler
Mistr OV