Zobrazit navigaci

Časová osa

1966
Založení školy
První kořeny vzniku naší školy sahají k roku 1966, kdy bylo zřízeno Odborné učiliště n.p. ČSAD České Budějovice. Tím byly položeny základy k vzniku dnešní instituce.
1976
Osamostatnění školy
Teoretická výuka byla přestěhována do historické budovy ve Skuherského ulici č.p.3, České Budějovice. Během tří let se sem přestěhovalo celé ředitelství Odborného učiliště. Sídlo školy od té doby leží v blízkosti centra Českých Budějovic. S ním je spojena nejen geograficky, ale především svojí historií. Žilo a pracovalo zde několik významných osobností kraje. Na začátku 19. století zde žil vlastenecký biskup Jan Valerián Jirsík, který v blízkosti založil jedno z nejstarších a největších gymnázií. Na počátku 20. století tady prožil svůj bohatý život skladatel Zdeněk Skuherský, po němž je pojmenována celá ulice. Budova školy je v současnosti památkově chráněným objektem.
1981
Zřízení Středního odborného učiliště dopravního
Další osamostatňující zlom přišel s rokem 1981, kdy Jihočeský krajský národní výbor, odbor dopravy, zřídil Střední odborné učiliště dopravní s organizačním začleněním do n.p. ČSAD České Budějovice. Tímto ustanovením byla již jasněji dána struktura školy jak ji dnes známe a jak se prezentuje na veřejnosti. Avšak byla neustále v úzkém propojení s jinými státními podniky.
1991
Právní subjektivita a nový název školy
Dne 1. 9. 1991 se Střední odborné učiliště dopravní stalo samostatně hospodařící jednotkou s právní subjektivitou. Se získáním právní subjektivity došlo k rozšíření a modernizaci Středního odborného učiliště a Střední odborné školy automobilní.
1998
SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní
V rámci programu optimalizace se od 1. 7. 1998 stala součástí naší školy Integrovaná střední škola technická, se sídlem na Senovážném náměstí, České Budějovice. Tím dostala škola zcela novou podobu začínající svým názvem SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní.
2003
Vznik Vyšší odborné školy
Od 1. 9. 2003 probíhá výuka na Vyšší odborné škole.
2004
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště dopravní a technické
Od 1. 7. 2004 se součástí školy stalo SOU, OU a U technické (bývalé učiliště "Motoru") se sídlem na Lidické ulici a zároveň došlo k další změně názvu školy.
2006
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická
Zatím poslední změnou, která vstoupila v platnost 1. 1. 2006 je změna názvu školy na Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická. Jedná se pouze o formální změnu, škola je stále členěna na vyšší odbornou školu, střední průmyslovou školu, střední odborné učiliště. Ustálila se nabídka učebních a studijních oborů a nastala také dlouhá etapa modernizace budov a vybavení pro výuku, která prakticky trvá dodnes.
2016
50. let výročí školy
V tomto roce oslavila škola půlstoletí svojí existence.