Zobrazit navigaci

Učitelé Skuherského a J. Š. Baara

Ing. Mgr. Petr Hart, DiS.
Statutární zástupce ředitele školy Zástupce ředitele pro teoretické vyučování - budova Skuherského 3
Mgr. Karel Hodan
Učitel odborných předmětů elektrotechnických a 3D tisk
Ing. Jan Fau
Odb. předměty automobilní
Mgr. Zdeňka Hellerová, DiS.
Odb. předměty strojnické, Průmyslový design
Mgr. Marta Frydrychová
M
Ing. Jiří Jelínek
Odb. předměty strojnické
Mgr. Michaela Brtnová, MBA
AJ
Mgr. Jan Kaňka
TV, ICT
Mgr. František Košíček
F, Odb. předměty elektrotechnické
Ing. Rostislav Voldřich
Odb. předměty strojnické
Mgr. Jan Kučera
M, F, Mech, E
Ing. Martina Nájemníková
Odb. předměty ekonomické
Mgr. Andrea Peprná
ČJ, AJ, D, Vedoucí metodické komise ČJ, D, ON
Mgr. Anna Řeháková
NJ
Mgr. Martin Sedlák
Tv
Ing. Milena Sedláková
Odb. předměty strojnické
Mgr. Ondřej Fidler
F, ICT
Mgr. Zbyšek Studený
M, ICT
Mgr. Lucie Labská
Aj
Mgr. Lucie Kokešová
Čj, On
Mgr. Dita Westra
Aj
Mgr. Tereza Melhubová
Aj
Ing. Petr Ambrož
Odb. předměty strojnické
Ing. Jiří Štěch
Odb. předměty automobilní
Jan Štícha, DiS.
Odb. předměty strojnické
Ing. Milada Macků
Odb. předměty strojnické
Mgr. Bc. Gabriela Marková
Aj
Mgr. Kateřina Máchová
Nj, On
Ing. Jiří Stráský
Odb. předměty elektrotechnické
Mgr. Jan Hoffman
M, F, Odb. předměty elektrotechnické, Vedoucí metodické komise F, Ch, Ekol
Ing. Pavel Doschko
ICT
Mgr. Jaroslava Veberová
Čj
Ing. Karel Harbáček
Odb. předměty elektrotechnické
Ing. Radomil Janoušek
Odb. předměty strojnické
Mgr. Marie Svinková
M, F
Ing. Jan Jakeš
Odb. předměty strojnické
Ing. Nikola Havrdová
Ch
Mgr. Tereza Kozlová
Čj, On
Ing. Bc. Pavel Kolář
Odb. předměty elektrotechnické
Bc. Jan Bürger, DiS.
Odb. předměty automobilní
Bc. Lukáš Lang
Aj
Ing. Petr Šidlík
Odb. předměty strojnické
Mgr. Lukáš Zoch
Tv