Zobrazit navigaci

Informační systémy

Wi-Fi síť - eduroam

Připojení pro zaměstnance a žáky školy

Připojení pro návštevníky školy

Connect for visitors (EN)


Jazykový výukový systém ROBOTEL HOMEWORK 

Od září 2018 je funkční systém HOMEWORK, který rozšiřuje možnosti přípravy na výuku cizích jazyků v jazykových laboratořích ROBOTEL. Přístup do systému je různý pokud se připojujete ze školy nebo mimo ni.

Přístup pro žáky

Přístup pro učitele

 

ŠkolaOnLine

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. 

Výhody systému:

 • Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.
 • Každý rodič nebo student má své osobní heslo, pomocí kterého má přístup pouze k těm informacím, které jsou pro něj určeny. Díky tomu jsou pro žáka dostupné pouze jeho vlastní výsledky a pro rodiče pouze výsledky jeho dětí.

Informace, které vám Žákovská může poskytnout:

 • veškeré výsledky hodnocení vašeho dítěte ve škole (známky, slovní, procenta, body) 
 • přehled docházky vašeho dítěte do školy, omluvené a neomluvené hodiny
 • přehled rozvrhu vašeho dítěte a třídy, aktuální suplování 
 • přehled plánů zkoušení, která vaše dítě v nejbližších dnech čekají
 • informace o prospěchu a docházce vašeho dítěte ve vašem e-mailu nebo mobilním telefonu


Microsoft 365

Pro elektronickou komunikaci žáků i zaměstnanců využíváme cloudovou službu Microsoft Office 365.

Výhody systému:

 • Komunikační rozhraní založené na MS Exchange - pošta, kalendář, plánovač úkolů.
 • Úložiště dat pro každého uživatele s možností sdílení o velikosti 5TB
 • Nástroje pro týmovou spolupráci
 • Online aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote použitelné bez nutnosti instalace na libovolném zařízení připojeném k internetu včetně tabletu nebo telefonu.
 • Možnost propojení s informačním systémem ŠkolaOnLine.
 • Možnost instalace kancelářského balíku MS Office v aktuální verzi i na domácích počítačích jak pro zaměstnance tak i pro žáky.


Strava

Elektronický systém pro vedení agendy školního stravování včetně rozhraní pro objednávku jídel strávníky.

Výhody systému:

 • Bezkontaktní čipový systém sloužící k objednávání a vyzvedávání stravy.
 • Dostupnost objednávací aplikace přes webové rozhraní.
 • Možnost ovládání přes elektronickou aplikaci
 • Využití čipů i k řešení přístupového systému - slouží pro evidenci a řízení přístupu osob. Ve školách je možné nejen zabezpečit vstup do budovy, ale také řídit a monitorovat přístup do tělocvičny či počítačové učebny.
 • Možnost integrace s docházkovým systémem - komplexní sledování docházky včetně pracovní doby, sestavení výkazu práce a možnost exportovat informace do mzdových systémů.


Naše škola se rozhodla veškeré náklady na provoz hradit i za Vás. Přístup rodičů i studentů je proto ke všem informačním systémům ZCELA ZDARMA!