Exkurze v Uměleckoprůmyslovém muzeu

Exkurze v Uměleckoprůmyslovém muzeu

20/09/2023
Školní akce

Dne 14.9.2023 se studenti 2.ročníku Technického lycea a 3. ročníku oboru Konstrukce a design zúčastnili exkurze na výstavu Umění pro život. Tato nová expozice Uměleckoprůmyslového muzea v Praze představuje v šesti tematicky rozdělených sálech plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století. Expozice ukazuje, jak všechny věci kolem nás vstupují do lidského života a mění jej po stránce funkční i symbolické. Užité umění a design spoluutváří životní styl a modely lidského chování. Výstava je velmi zajímavá jak pro studenty, tak pro kohokoli z nás. Velmi krásná je i novorenesanční budova muzea z jejíchž oken se naskýtají nádherné výhledy na další kulturní památky a budovy v okolí. Připomněli jsme si i velký podíl rodiny Lannových, co by stavitelů, mecenášů, podnikatelů a sběratelů umění v souvislosti s muzeem a dalšími stavbami v Praze. Rodina Lannova pochází z Českých Budějovic, a tak je záhodno se o její historii a opravdu velké zásluhy v oblasti průmyslu a umění zajímat.

Myslím, že jsme všichni byli návštěvou muzea a Prahy nadšeni a nelze jinak, než ji všem doporučit.


Zpracovala a učitelským doprovodem byla:

Zdeňka Hellerová