Zobrazit navigaci

Zápis č. 1/2023/24 ze dne 6.12.2023

Spolek rodičů

při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích

Skuherského 1274/3

370 04  České Budějovice


 

Zápis č. 1/2023/24 ze dne 6.12.2023Přítomni – viz prezenční listina.


Schůzku Spolku zahájil ředitel školy Bc. Šindelář, který přítomné seznámil se zůstatky finančních prostředků jak na běžném účtu, tak v pokladně.

Dále uvedl, že v červnu 2024 končí mandát všem členkám výboru, proto bude nutné zvolit výbor nový. Požádal přítomné, aby na konci školního roku přišli s návrhy na kandidáty/kandidátky.

Byl vznesen požadavek na pořízení mikrovlnné trouby pro potřeby žáků v budově školy Lidická tř. Tento požadavek není možné z hygienických důvodů provést. Ředitel tedy navrhl, aby byl proveden průzkum, zda by byl mezi studenty zájem o pořízení nápojového a potravinového automatu.

Závěrem přítomné seznámil s chystanými školními akcemi, které proběhnou do konce školního roku, mj. pohovořil o chystané přístavbě budovy školy na Lidické.

Žádosti o schválení příspěvku nebyly předloženy žádné, všechny byly korespondenčně schváleny ještě před konáním schůzky.

Termín další schůzky bude upřesněn.

  • Program:
  • schvalování předložených žádostí, různé


Zapsala: L. Bočková


V Českých Budějovicích dne 7.12.2023