Zobrazit navigaci

Učitelé Skuherského

Učitelé Skuherského a J.Š. Baara

Petr Ambrož
Odb. předměty strojnické
Mgr. Michaela Brtnová
Aj
Bc. Pavel Bürger
Odb. předměty automobilní
Mgr. Petra Bydžovská
Aj, Nj
Mgr. Pavel Doschko
ICT
Ing. Jan Fau
Odb. předměty automobilní
Bc. Ondřej Fidler
F, ICT
Mgr. Marta Frydrychová
M, F, ICT
Ing. Karel Harbáček
Odb. předměty elektrotechnické
Ing. Nikola Havrdová
Ch
Mgr. Zdeňka Hellerová
Odb. předměty strojnické
Mgr. Jan Hoffman
F, Odb. předměty elektrotechnické, Vedoucí metodické komise F, Ch, Ekol
Ing. Jan Jakeš
Odb. předměty strojnické
Pavel Janošťák
Odb. předměty automobilní
Ing. Radomil Janoušek
Odb. předměty strojnické
Ing. Jiří Jelínek
Odb. předměty strojnické
Mgr. Jan Kaňka
Tv, ICT
Mgr. Lucie Kokešová
Čj, On
Mgr. Bc. Pavel Kolář
Odb. předměty elektrotechnické
Mgr. František Košíček
F, Odb. předměty elektrotechnické
Mgr. Barbora Kosová
Tv
Ing. Tereza Kozlová
Čj, On
Ing. Jiří Kubeček
Odb. předměty automobilní
Mgr. Jan Kučera
F
Mgr. Lucie Labská
Aj
PaedDr. Jiří Ludačka
M, F
Mgr. Kateřina Máchová
Čj, Nj, On
Ing. Milada Macků
Odb. předměty strojnické
Mgr. Gabriela Marková
Aj
Mgr. Tereza Melhubová
Aj
Ing. Martina Nájemníková
Odb. předměty ekonomické
Mgr. Andrea Peprná
Čj, Aj, D, Vedoucí metodické komise Čj
Mgr. Anna Řeháková
Nj
Mgr. Martin Sedlák
Tv
Ing. Milena Sedláková
Odb. předměty strojnické
Jiří Štěch
Odb. předměty automobilní
Jan Štícha
Odb. předměty strojnické
Ing. Jiří Stráský
Odb. předměty elektrotechnické
Mgr. Zbyšek Studený
M, ICT
Mgr. Marie Svinková
M, F
Ing. Karel Trska
Odb. předměty strojnické
Mgr. Jaroslava Veberová
Čj
Mgr. Dita Westra
Aj