Provozní technika - tříleté nástavbové studium

ŠVP: Provozní technika

Kategorie oboru: Nástavbové studium
Kód oboru: 23 - 43 - L / 51
Zaměření: studium určené pro absolventy strojírenských učebních oborů
Délka studia: 3 roky - dálkově
Podmínky přijetí: pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem, přijímací zkouška se nekoná
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška, která se skládá ze společné a profilové části

Dokumenty