Zobrazit navigaci

Učitelé Lidická

Učitelé Lidická

Mgr. Jana Dufková
Čj, Písemná a elektronická komunikace
Bc. Petr Fau
Odb. předměty automobilní
Mgr. Pavla Figurová
Aj
Ing. Markéta Hanzalová
Odb. předměty ekonomické a dopravní
PhDr. Olga Hodinová
Psychologie, Odb. předměty dopravní
Ing. Radka Jiříková
Odb. předměty ekonomické, Vedoucí metodické komise ekonomických a dopravních předmětů
Ing. Jan Jun
Odb. předměty dopravní
Mgr. Ivana Kabátová
Tv, Dopravní zeměpis
RNDr., Ph.D. Renata Klufová
Ekonomicko-mat. metody v dopravě
Ing. Romana Kojanová
Odb. předměty ekonomické a dopravní
Mgr. Věra Kopačková
Čj, D
Eliška Kopecká
Asistent pedagoga
Ing. Anna Korčáková
Odb. předměty ekonomické
PaedDr. Elena Křížová
Nj
Mgr. Martina Kroupová
F, ICT, Písemná a ekonomická komunikace
Mgr. Eva Kubalová
Aj
Mgr. Gabriela Maliňáková
Asistent pedagoga
Mgr. Eva Marešová
Nj
Mgr. Zdeněk Mesiarik
ICT, Zpv, Tv
Mgr. Veronika Pemlová
M, ICT, Písemná a elektronická komunikace
Mgr. Jana Petrová
Aj
Bc. Tomáš Reitinger
NJ, Z, D, Odb. předměty dopravní
Mgr. Marie Šíchová
Aj
Mgr. Zuzana Skálová
M, Vedoucí metodické komise M a ICT
Ing. Václav Tomášek
Odb. předměty ekonomické
Mgr. Ivona Vochozková
M, F, Obchodní provoz
Mgr. Vít Waldhauser
M, ICT