Zobrazit navigaci

Učitelé Skuherského a J. Š. Baara

Učitelé Skuherského a J. Š. Baara

Ing. Petr Ambrož
Odb. předměty strojnické
Mgr. Michaela Brtnová, MBA
Aj
Bc. Jan Bürger
Odb. předměty automobilní
Mgr. Petra Bydžovská
Aj, Nj
Ing. Pavel Doschko
ICT
Ing. Jan Fau
Odb. předměty automobilní
Bc. Ondřej Fidler
F, ICT
Mgr. Marta Frydrychová
M
Ing. Karel Harbáček
Odb. předměty elektrotechnické
Ing. Nikola Havrdová
Ch
Mgr. Zdeňka Hellerová, DiS.
Odb. předměty strojnické, Průmyslový design
Mgr. Jan Hoffman
M, F, Odb. předměty elektrotechnické, Vedoucí metodické komise F, Ch, Ekol
Ing. Jan Jakeš
Odb. předměty strojnické
Bc. Pavel Janošťák
Odb. předměty automobilní
Ing. Radomil Janoušek
Odb. předměty strojnické
Ing. Jiří Jelínek
Odb. předměty strojnické
Mgr. Jan Kaňka
Tv, ICT
Mgr. Lucie Kokešová
Čj, On
Ing. Bc. Pavel Kolář
Odb. předměty elektrotechnické
Mgr. František Košíček
F, Odb. předměty elektrotechnické
Mgr. Barbora Kosová
Tv
Mgr. Tereza Kozlová
Čj, On
Ing. Jiří Jakub Kubeček
Odb. předměty automobilní
Mgr. Jan Kučera
M, F, Mech, E
Mgr. Lucie Labská
Aj
Mgr. Kateřina Máchová
Nj, On
Ing. Milada Macků
Odb. předměty strojnické
Mgr. Bc. Gabriela Marková
Aj
Mgr. Tereza Melhubová
Aj
Ing. Martina Nájemníková
Odb. předměty ekonomické
Mgr. Andrea Peprná
Čj, Aj, D, Vedoucí metodické komise Čj, D, ON
Mgr. Anna Řeháková
Nj
Mgr. Martin Sedlák
Tv
Ing. Milena Sedláková
Odb. předměty strojnické
Ing. Jiří Štěch
Odb. předměty automobilní
Jan Štícha, DiS.
Odb. předměty strojnické
Ing. Jiří Stráský
Odb. předměty elektrotechnické
Mgr. Zbyšek Studený
M, ICT
Mgr. Marie Svinková
M, F
Ing. Karel Trska
Odb. předměty strojnické
Mgr. Jaroslava Veberová
Čj
Mgr. Dita Westra
Aj