Zobrazit navigaci

Školicí středisko zkušeb.komisařů

Termíny školení v Českých Budějovicích v roce 2024:
22.01.-26.01., 05.02.-09.02., 26.02.-01.03., 08.04.-12.04., 13.05.-17.05., 03.06.-07.06.,
16.09.-20.09., 14.10.-18.10., 04.11.-08.11., 02.12-06.12.

Vedoucí střediska: Mgr. Luboš Rákosník, email: rakosnik@spsautocb.cz
Zástupce vedoucího: Daniel Scheicher, tel.: 386 350 978
Administrativa: Daniela Mráčková, e-mail: mrackovad@spsautocb.cz, tel.: 387 901 424

Zdokonalovací školení zkušebních komisařů je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro úředníky dle § 2 odst. 4 - 7, pod č. akreditace AK/PV - 118/2007.


Místa konání školení:

  • Centrum služeb pro silniční dopravu, pracoviště: penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice
  • Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 106/15, Brno
  • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Rudolfovská 17, České Budějovice

Ubytování a stravování si účastníci školení zajišťují individuálně na své náklady u poskytovatele dle svého výběru.

Legislativní odkazy:

"Zkušební komisař je povinen každý rok absolvovat zdokonalovací školení za účelem prohloubení znalostí a dovedností potřebných pro provádění zkoušek v rozsahu nejméně 2 dnů a za účelem prohloubení praktických dovedností potřebných pro řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny v rozsahu nejméně 1 dne. Zkušební komisař je povinen se v rámci zdokonalovacího školení v posledním roce platnosti průkazu zkušebního komisaře podrobit přezkoušení." (§ 36 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.)

Učební osnova je dána Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

Přihlášky a dodatečné přihlášky zasílejte na e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz

Další informace: Jaroslava Lédlová, CSPSD Pardubice
tel.: 724 115 617
e-mail: skoleni.zk@cspsd.cz