Zobrazit navigaci

Vedení školy

Vedení školy

Ing. Mgr. Petr Hart, DiS.
Statutární zástupce ředitele školy
Ing. František Řehout
Zástupce ředitele pro praktické vyučování
Bc. Jan Šindelář
Ředitel školy
Ing. Jakub Šlechta
Zástupce ředitele, Odb. předměty strojnické
Ing. Helena Svatošová
Zástupce ředitele pro ekonomický a technický úsek
Mgr. Radka Švecová
Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, F, ICT, M
Mgr. Eliška Švepešová
Zástupkyně ředitele
Ing. Dana Tvrzická
Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování