Zobrazit navigaci

Historie naší školy

Škola zahájila svou činnost v roce 1963 jako Odborné učiliště n. p. ČSAD České Budějovice, začínala ve skromných podmínkách, ale o to s větším nadšením a zodpovědností. V roce 1976 pak získala i důstojnější prostředí v budově ve Skuherského ulici a začala psát novou kapitolu své existence. Její absolventi jsou dodnes na svou školu hrdí, rádi se vracejí, aby zjistili, co je ve škole nového. V průběhu let se mnohdy měnil obsah výuky podle charakteru doby, vývoje techniky a nových technologií, ale to nejdůležitější, co přetrvává, je vysoká úroveň práce učitelů i žáků, neboť ta utvářela dobré jméno školy.

Mnozí učitelé se stali pro generace studentů a rodičů nezapomenutelnými osobnostmi nejen díky své vysoké odbornosti, ale i morálním kvalitám. Po celou dobu své existence si škola dává za cíl poskytnout svým žákům základní odbornosti v autařině, strojírenství, dopravě. Snažíme se podnítit v nich pozitivní vztah k oboru, který na škole studují. Díky tomu se pak mohou výrazně prosadit ve svém dalším profesním životě. Úspěchy současné generace studentů a žáků naší školy jsou známy. Naši studenti a žáci školu dobře reprezentují na řadě odborných soutěží.

Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách, se kterými škola spolupracuje – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, ale také na naší vyšší odborné škole. Na studijních úspěších se však nepodílejí pouze pedagogové a žáci či studenti. Velkou podporu pro nás představuje důvěra rodičů a absolventů, která je zároveň zavazující. Vytvořit prostředí, které bude na jedné straně náročné a motivující, ale zároveň lidské a přátelské na straně druhé, není zrovna lehký úkol. Všichni se o to ale ze všech sil zasazujeme.

Škola spolupracuje s celou řadou firem. Musíme zmínit spolupráci s firmou Motor Jikov Group a. s. České Budějovice, která se významně podílí na životě školy. Dalším významným partnerem spolupracujícím se školou je firma GW Jihotrans, a.s., neboť právě tato firma stála u zrodu školy. Obě společnosti se významně podílejí i na tvorbě osnov u strojírenských, automobilních a dopravních oborů.

Velmi významným partnerem školy je firma Škoda Auto Mladá Boleslav, ta školu průběžně vybavuje svými vozidly, která potřebujeme pro výuku, a také vzdělává učitele odborných předmětů, praxe a odborného výcviku ve svém školicím středisku, kde mají možnosti získat nejnovější znalosti týkající se konstrukce vozidel a jejich údržby. Dalším partnerem pak je firma Robert Bosch, spol. s r.o., která pravidelně vzdělává učitele odborných předmětů, praxe a odborného výcviku ve svém školicím středisku, kde mají též možnost seznámit se s nejmodernější technikou potřebnou k diagnostikování závad u motorových vozidel. A to jsou jen ty nejvýznamnější.

Zachytit historii života školy znamená zvládnout obtížný úkol. Naší snahou je připomenout současné generaci i bývalým žákům a studentům fragmenty období, kterými škola procházela a prochází. Každé desetiletí se něčím významným zapsalo do dějin školy. Ať už se jednalo o historické události ve společnosti – rok 1968 a následná normalizace nebo 17. listopad 1989 a sametová revoluce nebo o změny, které se týkaly jen školy samotné, jako například sloučení s jinými školami, výuka nových oborů, přechod na IT technologie, tvorba školních vzdělávacích programů nebo otevření vyšší odborné školy. Škola navazuje na vše dobré, co v ní předchozí generace budovaly, a je velmi potěšující, že si v době, kdy klesá populační křivka a klesá i zájem nastupující generace o náročné technické vzdělání, drží všechny své obory, ba naopak k nim zařazuje ještě i nové, progresivní, což bylo oceněno i Jihočeskou hospodářskou komorou, Hospodářskou komorou Horního Rakouska a Hospodářskou komorou Dolního Bavorska udělením významným oceněním Cross Border Award. V Dolním Bavorsku také našla i partnerskou školu Staatliche Berufsschule I, Deggendorf, Technikerschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität, se kterou rozvíjí vzájemnou spolupráci prospěšnou pro obě školy.

Škola si tak za dobu své existence vydobyla pevné místo nejen v jihočeském odborném školství.