Aktuální informace k přijímacímu řízení pro šk.rok 2024-2025

10/01/2024
Organizace školního roku

Způsob podání přihlášky (jeden z následujících):

  • Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
  • Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
  • Papírovou přihláškou s přílohami (ke stažení: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html ).

 

1. kolo

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je od 1. 2. do 20. 2. 2024

 

Výběr škol – prioritizace

  • Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.
  • Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

  • Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Povinné přílohy


Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a Matematiky je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.


Termín konání jednotné příjímací zkoušky:

OBOR VZDĚLÁNÍ

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

Čtyřleté obory a nástavbové studium

12. dubna 2024

15. dubna 2024

29. dubna 2024

30. dubna 2024


Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné příjímací zkoušky a další informace:

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/393-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

 

Termín konání školní příjímací zkoušky (pro obor Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Management sportu a dopravy)

OBOR VZDĚLÁNÍ

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

NÁHRADNÍ TERMÍN

Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Management sportu a dopravy

16. dubna 2024

23. dubna 2024

2. května 2024


Další termíny 1. kola

od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám

10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu

15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.

Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.


Výsledky přijímacího řízení 1. kola

  • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

 

2. kolo

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %).


Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.


Kritéria příjímacího řízení 1. kola pro školní rok 2024 – 2025

Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, §60 odst.3, §83 odst. 3, §94 odst. 3, dle vyhlášky MŠMT č. 422/2023 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímání ke vzdělávání ve středních školách a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb., v platném znění, o vyšším odborném vzdělávání §2 odst. 6 a 7, se přijímací řízení koná:

  1. Pro učební obory a obory VOŠ bez přijímacích zkoušek.
  2. Pro studijní a učební obory s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a pro zájemce o nástavbové studium. Budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ.

Kompletní znění Kritérií přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 2024 – 2025 budou zveřejněna zde do 31. 1. 2023 včetně počtu přijímaných žáků do 1. ročníku.


Vzory tiskopisů přihlášek

Veškeré vzory najdete zde.Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat studijní oddělení, p. Tůmová, tel: 387 901 421