Zobrazit navigaci

Pravidla pro přidělení příspěvku – Spolek rodičů při VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice


1. doprava – akce spojené s výukou:

        a) Praha                                    4.000,- Kč

        b) Jihlava, Plzeň                        3.000,- Kč

        c) Mladá Boleslav, Brno          5.000,- Kč

        d) zahraničí                               max. 10.000,- Kč    


2. veřejná doprava (vlak, autobus)                         50% hromadné jízdenky

3. maturitní plesy                                                      15.000,- Kč/1 třída

4. vstupenky – kino, divadlo, muzeum apod.        50%  hromadné vstupenky

5. poukázka ve výši 300,- Kč:

  • vysvědčení – první tři žáci ve třídě/ročník
  • maturita – všichni studenti/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
  • výuční list – všichni žáci/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
  • umístění do 3. místa na soutěžích (okresní, krajské kolo, turnaje pořádané školou)                500,- Kč
  • umístění na celostátních soutěžích dle individuálního posouzení, minimálně                           500,- Kč


6. v mimořádných případech (záchrana lidského života, majetku, atp.) – individuální výše

7. podpora žáků ze sociálně slabých rodin v oblastech činnosti spolku – individuální výše


Pozn.
V žádosti o příspěvek na dopravu je nezbytně nutné uvést, zda se jedná o veřejnou dopravu a nebo o soukromého dopravce.