Zobrazit navigaci

Zápis č. 2/2023/24 ze dne 24.6.2024

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České BudějoviceZápis č. 2/2023/24 ze dne 24.6.2024Přítomni – viz prezenční listina.Schůzku Spolku zahájil ředitel školy Bc. Šindelář, který přítomné seznámil s programem.
Na úvod představil svého nástupce, a to Ing. Mgr. Petra Harta.

Prvním bodem byla žádost o příspěvek na dárkové poukazy pro studenty tř. MT3, kterou předložil Ing. Mgr. Hart. Žádost byla jednohlasně odsouhlasena.
Dalším bodem programu bylo zvolení nového výboru Spolku. Vzhledem k tomu, že se nedostavilo dostatečné množství zástupců rodičů z jednotlivých tříd, bude volba provedena po prvních třídních schůzkách v následujícím školním roce - 2024/25.

Ředitel školy dále seznámil přítomné s akcemi, které proběhly v průběhu školního roku, zodpověděl dotazy ohledně maturitních zkoušek.

Na závěr poděkoval předsedkyni výboru Spolku rodičů Ing. Škarvadové za práci pro Spolek rodičů.

Přítomným poděkoval za účast s tím, že další termín schůzky bude včas upřesněn.


Program:
- volba nového výboru Spolku rodičů
- schvalování předložených žádostí, různéZapsala: L. Bočková

V  Českých Budějovicích dne 27.6.2024