projekt ERASMUS+

projekt ERASMUS+

06/02/2024
Školní akce

Cílem projektu je implementace aktuálních trendů do výuky. Elektromobilita, hybridní a vodíkové pohony se v současné době rozvíjí, proto je zapotřebí inspirovat se v zemích partnerských škol. Nedílnou součástí je rozvoj sociálních kompetencí a adaptace žáků a učitelů na nové prostředí. Zkušenosti získané projektem budou pro ně výhodou.

Projekt umožní účastníkům mobilit osvojit si nejnovější poznatky a praktické dovednosti ze zahraničních studijních a učebních osnov. Naučí je samostatné a zodpovědné práci v mezinárodním a multikulturním prostředí. Teoretické vědomosti následně aplikují do praxe. Seznámí se se zařízením, které není v ČR dostupné. Internacionalizují se. Poznají jiné kultury, tradice, zvyky, mezinárodní populaci.

Realizovat budeme dvě aktivity. Krátkodobá vzdělávací mobilita účastníků OVP a stínování učitelů. Žáci se zúčastní mobility v partnerských školách vždy ve dvoutýdenních cyklech. Budou vykonávat praxi přímo v automobilních a dopravních firmách, či v dílnách ve škole, dle zaměření svého oboru. Účast na teoretickém vzdělávání bude v rámci odborných předmětů a jazykového vzdělávání. Seznámí se s používanou technikou a technologiemi, s nimiž se naučí pracovat. Osvojí si trvale udržitelné postupy. O víkendu ve volném čase budou mít připraven doprovodný program.


Bližší informace a přihlášky naleznete zde