Autolakýrník

ŠVP: Autolakýrník

Kategorie oboru: Učební obory
Kód oboru: 23 - 61 - H / 01
Délka studia: 3 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy a zdravotní způsobilost uchazeče
Místo výuky: Lidická 31, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Závěrečná učňovská zkouška

Popis oboru

Žák získá základní vědomosti a dovednosti ve všech autolakýrnických pracovních postupech. Umí míchat a tónovat barvy na stejný odstín. Umí opravovat hotové lakované výrobky a zhotovovat nové nátěry a nástřiky včetně přípravy podkladů. Umí samostatně zvolit pracovní postup a pracovní pomůcky tak, aby byla respektována kvalita výrobku. Žáci získají řidičské oprávnění skupiny "B". Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent výuční list pro výkon povolání autolakýrník. Žáci hned od prvního ročníku chodí na praxe do firem.

Uplatnění

Uplatnění absolventa je v opravnách, servisech, v automobilovém průmyslu a písmomalířských a dekoratérských službách. Vzhledem k používání nové technologie přípravy povrchu i nových, zdraví neškodných materiálů, se jedná o perspektivní obor.

Možnosti dalšího studia

Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou - Provozní technika, Podnikání.


Dokumenty