Autotronik

ŠVP: Autotronik

Kategorie oboru: Maturitní obory
Kód oboru: 39 - 41 - L / 01
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost a předpoklady k řízení motorových vozidel
Místo výuky: Skuherského 3, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Popis oboru

Studijní obor Autotronik je zaměřen na elektronické řídící systémy v motorových vozidlech. Od oboru Silniční doprava – diagnostika motorových vozidel se liší větší specializací, o něco větším podílem praxe a naopak menším podílem obecné strojírenské přípravy. Všeobecné složka vzdělávaní je u obou oborů koncipována stejně. V 1. a 2. ročníku je výuka zaměřena na ruční zpracování technických materiálů, spojování materiálů a součástí, základy strojního obrábění, základy elektromechanických prací včetně zapojování elektronických součástek v obvodech, měření elektrických veličin a na elektrické zařízení motorových vozidel. Ve 3. a 4. ročníku, kdy vyučování odborného výcviku bude probíhat ob týden ve školních dílnách a laboratořích, je praktická výuka zaměřena na montáž a demontáž částí motorových vozidel včetně oprav, diagnostiky a také používání diagnostických zařízení. V souvislosti se současným vývojem automobilismu je stále větší důraz kladen na rozvoj elektromobility, což se odráží i v koncepci výuky tohoto oboru (praxe, stáže, exkurze, přednášky). Součástí vzdělávacího programu je i absolvování výuky a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění skupiny "B", "C", včetně profesního osvědčení.

Žáci získají elektrotechnické vzdělání a následně po proškolení a přezkoušení obdrží základní elektrotechnické osvědčení dle § 6 NV č. 194/2022 Sb. (původně dle zákona č.50/1978 Sb. §5).

Uplatnění

Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Absolventi tohoto oboru ovládají odbornou terminologii, dovedou řešit problémy spojené s provozem, diagnostikováním a prováděním oprav motorových vozidel hlavně v oblasti elektroniky.

Možnost dalšího studia

Po ukončení studia mohou absolventi pokračovat v dalším studiu jak na VŠ, tak v navazujícím vzdělávacím programu VOŠ Diagnostika a servis silničních vozidel, který naše škola vyučuje.

Dokumenty