Dopravní prostředky - ŠVP Konstrukce a design vozidel

ŠVP: Konstrukce a design vozidel

Kategorie oboru: Maturitní obory
Kód oboru: 23 - 45 - M / 01
Zaměření: Konstrukce a design vozidel
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Místo výuky: Skuherského 3, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška


Popis oboru

Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti při vývoji a konstrukci motorových vozidel, dále při výkonu a řízení opravárenské činnosti v oblasti silničních vozidel, Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi ve vývojových, konstrukčních, opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem. Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B", "C" a profesního osvědčení. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získá absolvent maturitní vysvědčení.

Uplatnění

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci:

  • vývojových firem,
  • konstrukčních firem,
  • autoservisů a opravárenských firem,
  • stanic technické kontroly,
  • obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel,
  • výrobců silničních vozidel.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných oborů či pro studium na vyšší odborné škole.


Dokumenty