Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Management sportu a dopravy

ŠVP: Management sportu a dopravy

Kategorie oboru: Maturitní obory
Kód oboru: 37 - 41 – M / 01
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Místo výuky: Lidická 31, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Popis oboru

Toto zaměření oboru vzniklo ve spolupráci s HC Motor České Budějovice, SK Dynamo České Budějovice, FIGHT CLUB České Budějovice.
Studium se zaměřuje na problematiku managementu sportovního klubu a volnočasových aktivit. Předměty vyučují odborníci, kteří mají zkušenosti v této oblasti. Důraz je zde kladen na studium odborných předmětů zaměřených na sportovní klub, žáci získají základní znalosti právního minima ve sportu, komunikace s médii, základy první pomoci ve sportu, což uplatní ve své profesní dráze nejen v ČR, ale i v zahraničí. V průběhu studia žáci získají znalosti v oblasti ekonomiky, řízení, marketinku a účetnictví sportovního klubu, logistiky a dopravy, sponzorování ve sportu a způsoby zviditelnění sportovního klubu. Žáci se naučí, jak žádat o dotace, sestavit účetní výkazy pro obecní a finanční samosprávu a další legislativu spojenou se sportem.

Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C"

Uplatnění

Absolventi tohoto studijního oboru se mohou uplatnit jako aktivní sportovci v profesionální dráze v ČR i zahraničí. Po úspěšném absolvování tohoto oboru žáci budou umět založit sportovní klub, řídit tento klub, nebo být členy realizačních týmů, organizovat a pořádat sportovní akce.
Další možnost uplatnění je v oblast dopravy a logistiky, odpovídající jsou pracovní pozice ve středním managementu výrobních nebo dopravních společností. Dále mohou absolventi soukromě podnikat.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných sportovních a ekonomických oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.


Dokumenty