Provozní technika - dvouleté denní nástavbové studium

ŠVP: Provozní technika

Kategorie oboru: Nástavbové studium
Kód oboru: 23 - 43 - L / 51
Zaměření: Studium určené pro absolventy strojírenských učebních oborů
Délka studia: 2 roky
Podmínky přijetí: Přijímací zkouška M a Čj
Místo výuky: Senovážné nám. , České Budějovice
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Informace o oboru

Absolvent získá kompetence, které mu umožňují úspěšně vykonávat činnosti, které se vyskytují při výkonu a řízení v oblasti strojírenství. Je vybaven i znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje uplatnit se v praxi v opravárenských, výrobních a obchodních útvarech závodů nebo jako střední řídící článek menších a středních firem.

Koncepce vzdělávacího programu umožňuje rychlé uplatnění absolventů ve strojírenských firmách, popř. i ve funkcích technického charakteru v jiných než strojírenských firmách a institucích.

Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci na typových pozicích:

  • strojírenský technik – mistr,
  • strojírenský technik – dispečer,
  • strojírenský technik – technolog,
  • strojírenský technik technické kontroly,
  • zkušební technik;
  • servisní technik,
  • technolog programátor.

Dokumenty