Technické lyceum

ŠVP: Technické lyceum

Kategorie oboru: Maturitní obory
Kód oboru: 78 - 42 - M / 01
Zaměření: Digitální technologie nebo Průmyslový design
Délka studia: 4 roky
Podmínky přijetí: absolvování základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče, předpoklady k řízení motorových vozidel
Místo výuky: Skuherského 3, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Popis oboru

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání s výrazným zastoupením těch oblastí, které reagují na nejmodernější technologické trendy pracovního trhu. V rámci naší školy je možnost studovat dvě zaměření, a to: Digitální technologie a Průmyslový design.

Zaměření Digitální technologie umožní absolventům lepší orientaci v moderních 3D technologiích využívaných v praxi. Absolventi získají dovednosti a znalosti v oblasti CAD programech, 3D tisku a 3D virtuální reality. V rámci studia zpracovávají maturitní projekt z oblastí digitálních technologií, který následně obhájí u maturity.

Zaměření Průmyslový design je orientováno na teoretické a praktické zvládnutí širokého spektra činností a znalostí v oblasti designu dopravních prostředků. Absolvent získá kompetence pro výkon povolání v oblasti vývoje a konstrukce vozidel. V rámci studia zpracovávají maturitní projekt z oblastí designu vozidel, který následně obhájí u maturity.

Uplatnění

Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady se uplatnit jako pracovníci:

  • vývojových firem,
  • konstrukčních firem,
  • obchodních firem v oblasti prodeje digitálních technologií,
  • výrobců silničních vozidel.

Možnost dalšího studia:

Absolventi studijního oboru budou připraveni pro vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů, případně pro studium na vyšší odborné škole.


Dokumenty