Zobrazit navigaci

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro šk.rok 2024-2025

Způsob podání přihlášky (jeden z následujících):

  • Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
  • Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
  • Papírovou přihláškou s přílohami (ke stažení: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html ).

 

1. kolo

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je od 1. 2. do 20. 2. 2024

 

Výběr škol – prioritizace

  • Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.
  • Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

  • Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Povinné přílohy


Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a Matematiky je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.


Termín konání jednotné příjímací zkoušky:

OBOR VZDĚLÁNÍ

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

Čtyřleté obory a nástavbové studium

12. dubna 2024

15. dubna 2024

29. dubna 2024

30. dubna 2024


Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné příjímací zkoušky a další informace:

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/393-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

 

Termín konání školní příjímací zkoušky (pro obor Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Management sportu a dopravy)

OBOR VZDĚLÁNÍ

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

NÁHRADNÍ TERMÍN

Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Management sportu a dopravy

16. dubna 2024

23. dubna 2024

2. května 2024


Další termíny 1. kola

od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám

10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu

15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.

Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.


Výsledky přijímacího řízení 1. kola

  • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

 

2. kolo

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60 %).


Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.


Kritéria příjímacího řízení 1. kola pro školní rok 2024 – 2025

Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, §60 odst.3, §83 odst. 3, §94 odst. 3, dle vyhlášky MŠMT č. 422/2023 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímání ke vzdělávání ve středních školách a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb., v platném znění, o vyšším odborném vzdělávání §2 odst. 6 a 7, se přijímací řízení koná:

  1. Pro učební obory a obory VOŠ bez přijímacích zkoušek.
  2. Pro studijní a učební obory s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a pro zájemce o nástavbové studium. Budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ.

Kompletní znění Kritérií přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 2024 – 2025 jsou zveřejněna zde.


Vzory tiskopisů přihlášek

Veškeré vzory najdete zde.Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat studijní oddělení, p. Tůmová, tel: 387 901 421