Zobrazit navigaci

Poslání a cíle Spolku rodičů, z.s.

Posláním spolku je zejména:

•    podpora vzdělávání a výchovy studentů (žáků)

•    rozvoj sportovních aktivit studentů 

•    podpora kulturních akcí pořádaných pro studenty

•    respektování práv, potřeb a zájmů studentů školy

•    vytváření bezpečného a všestranného rozvoje psychosociálního klimatu v rodinách a ve škole

•    zohledňování a uplatňování vědeckých poznatků ve vzdělání

•    podpora rozvoje vědy, výzkumu a vývoje v oboru působení školského zařízení

•    ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků

•    koordinace, sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, školského nebo výchovného zařízení obce

•    vzájemná spolupráce a podpora rodičů a učitelů

•    finanční podpora školních aktivit

•    podpora žáků ze sociálně slabých rodin v oblastech činnosti spolku

•    podpora akcí souvisejících s bojem proti kriminalitě mládeže, drogových závislostí a jiných nežádoucích jevů ve společnosti se zaměřením na mládež


Cílem spolku je:

•    zajistit spolupráci rodičů s učiteli a vedením školy a zřizovatelem školy

•    zajistit informovanost rodičovské veřejnosti o aktuálních či připravovaných právních předpisech  souvisejících se vzdělávacím procesem žáků

•    informovat rodiče o činnosti školy včetně připravovaných změn

•    spolupracovat se zástupci rodičů, informovat členy spolku a ostatní rodiče o konkrétních aktivitách spolku a jejich výsledcích