Zobrazit navigaci

Zápis č. 1/2022/23 ze dne 24. 1. 2023

Spolek rodičů

při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích

Skuherského 1274/3

370 04  České Budějovice


Zápis č. 1/2022/23 ze dne 24.1.2023


Přítomni – viz prezenční listina


Schůzku zahájila členka spolku K. Francková a seznámila přítomné s programem.

Programem bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek, návrh na úpravu výše příspěvku na maturitní plesy, návrh příspěvku na získání certifikátu z anglického jazyka – úroveň  B1, B2.

Odsouhlaseny byly následující žádosti o příspěvek:

 • na nákup dárkových poukázek á 500,- Kč pro 3 nejúspěšnější žáky školního kola anglické olympiády, která proběhla dne 10.1.2023, žádost předložily Mgr. Löschnerová a Mgr. Dřevikovská;
 • na nákup 17 dárkových poukázek á 500,- Kč pro studenty školy, kteří obsadili 2. místo ve finále jihočeské divize ve fotbale. Finále se uskutečnilo dne 18.1.2023, žádost předložil Mgr. Rossmann;
 • na nákup 4 dárkových poukázek á 500,- Kč za postup žáků ze  školního do krajského kola soutěže Automechanik Junior 2023, které proběhlo dne 20.1.2023, žádost předložila zástupkyně ředitele školy Ing. Tvrzická;
 • na maturitní ples tř. AT4a, který se uskuteční 27.1.2023 ve výši 10.000,- Kč,  žádost předložil ZŘŠ Ing. Hart;
 • příspěvek na dopravu ve výši 10.000,- Kč a 50 % na vstupy pro žáky školy, kteří se ve dnech 21. a 22.3.2023 zúčastní odborné exkurze do muzea Mercedes Benz a Porsche ve Stuttgartu, žádost předložila Ing. Tvrzická;
 • na nákup dárkových poukázek á 500,- Kč pro postupující žáky z krajského do celostátního kola soutěže Autoopravář Junior 2023, žádost předložila Ing. Tvrzická;
 • příspěvek na dopravu a 50% na vstup pro žáky tříd 1.E a 2.AA, kteří se v měsíci      dubnu 2023 zúčastní exkurze Techmania Plzeň, žádost předložil Ing. Kopenec;
 • příspěvek na dopravu a 50% vstupné na odbornou exkurzi do Terezína pro studenty tříd MT2, MT3 a TL1, která se uskuteční dne 13.4.2023, žádost předložil Ing. Hart;
 • příspěvek na dopravu pro studenty školy, kteří se zúčastní tematické exkurze do Prahy - reálie v cizím jazyce, exkurze pro žáky tř. MS3 se uskuteční v květnu 2023; žádost předložila Mgr. Dřevikovská;
 • příspěvek na dopravu pro žáky tříd MS3 a 2ZON, kteří se v měsíci červnu 2023 zúčastní tematické exkurze do Armádního muzea a Žižkovského vysílače, žádost předložila Ing. Masopustová;
 • příspěvek na dopravu ve výši 10.000,- Kč a 50 % na vstup do Schönbrunu pro žáky německého jazyka 1. a 2. ročníků z budovy školy Senovážné nám., žádost předložila Mgr. Glubišová


Dále byl přednesen návrh zástupkyně třídy D2b p. Mičkové, zda by bylo možné zvýšit příspěvek na maturitní ples a zda by bylo možné přispívat na certifikát z AJ – úroveň B1, B2.

Hlasováním bylo odsouhlaseno zvýšení příspěvku na maturitní ples od příštího školního roku,   tj. 2023/24 z původních 10.000,- Kč na 15.000,- Kč a nově byly schváleny příspěvky na certifikáty z anglického jazyka: úroveň B1 500,- Kč,  úroveň B2 a výši 1.000,- Kč (vzhledem k nemožnosti fakturace na Spolek rodičů, nebude moci být toto realizováno).

 

Termín další schůzky bude upřesněn.

Program:

 • schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 26. 1. 2023